Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Doelstellingen van een Europese topconferentie.
Luns heeft in de Tweede Kamer de hoofdpunten uit memo 62/69 voorgelezen. Er bleken in de Kamer verschillende stromingen te bestaan. In tweede termijn was er een ruime meerderheid voor deze hoofdpunten.
Uit een gesprek met minister Brandt bleek dat deze nog niet optimistisch is over de resultaten van het bezoek van Pompidou. Frankrijk wil eerst de landbouwkwestie definitief geregeld zien alvorens aan andere regelingen mee te werken. Dit zou tot een ernstige crisis in de EEG kunnen leiden. Afgesproken is dat de Fransen duidelijk zal worden gemaakt dat de voorwaarde voor het houden van de topconferentie is dat daar besloten zal worden dat er in maart 1970 een gesprek op hoog niveau moet komen met de kandidaatleden en dat de lidstaten hun standpunt over toetreding moeten hebben bepaald.
Luns stelt dat voor Nederland een voorwaarde voor het instemmen met de topconferentie is dat daar een positieve beslissing wordt genomen over de Britse toetreding. Later in de vergadering meldde Luns dat hij van Schumann de indruk kreeg dat de Franse regering deze voorwaarde niet zal aanvaarden.