Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02284
17-12-1973
Actoren
codebericht
Samenvatting
289. Evaluatie resultaten topconferentie Kopenhagen.
De conferentie van 15 en 16 dec. had een ander karakter dan de initiatiefnemer, Pompidou, voor ogen stond. Deze wilde zeker geen uitvoerig communiqué, zoals uiteindelijk tot stand kwam. Het vooraf gesuggereerde gesprek bij het haardvuur is uitgegroeid tot een Europese happening.
Het moet positief gewaardeerd worden dat is overeengekomen dat de initiatiefnemer voor een nieuwe conferentie voorstellen zal doen voor de voorbereiding en organisatie. De beslissing om in de toekomst vaker bijeen te komen is neergelegd in een formulering die afziet van periodiciteit, maar uitgaat van verhoging frequentie.
Een van de kernpunten van de besprekingen was de energiecrisis. Verder werd gesproken over het Midden-Oosten.
De algemene indruk is dat Nederland geen reden heeft om te juichen, maar toch niet ontevreden mag zijn over het resultaat. De erkenning dat de weg van de diplomatie niet op korte termijn tot oplossing van de energiecrisis leidt, dat de negen dus moeten trachten de gevolgen samen op te vangen en zo goed mogelijk te verdeling geeft hoop op herstel van het vertrouwen in de EG. Frankrijk en het VK hebben de grootste koerswijziging moeten maken.