Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. Voorbereiding volgende Euratom-ministerraad.
De Block stelt dat de plannen voor Euratom erg onzeker zijn. Enerzijds wil ieder land zoveel mogelijk voordelen voor zichzelf uithalen, terwijl anderzijds Frankrijk op geen enkele wijze medewerking wil verlenen. Toch zal spreker als voorzitter van de komende vergadering met een compromis-voorstel moeten komen. Dit voorstel houdt in dat 500 van de 2700 personeelsleden moeten worden ontslagen, 180 man tijdelijk worden aangehouden, totdat beslist wordt of niet-nucleair onderzoek binnen Euratom zal worden uitgevoerd.
Witteveen meent dat er nu kernenergie in de industriƫle fase is gekomen er veel sterker kan worden ingekrompen. Hij stelt voor 1300 man te ontslaan en voelt niets voor het ontplooien van niet-nucleaire activiteiten. Lardinois heeft hier bezwaar tegen. Hij vreest dat de reductie met 50% het einde van Euratom zal betekenen.
Het kabinet is verdeeld. De minister-president stelt voor af te wachten en de komende week ambtelijk overleg te plegen.
N.B. in de ministerraad van 17 oktober wordt besloten de beslissing over het Nederlandse compromisvoorstel te delegeren aan de ministers De Block, Lardinois, Luns (of staatssecretaris De Koster), Roolvink, Veringa, Witteveen en de minister-president.