Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. De Europese topconferentie.
De Italiaanse regering heeft het verzoek gedaan de topconferentie uit te stellen i.v.m. de ziekte van minister Aldo Moro. Nederland heeft nu voorgesteld 1 en 2 december.
I.v.m. de korte duur van de conferentie zullen er volgens Luns slechts algemene beschouwingen worden gehouden en kan er niet op technische zaken worden ingegaan. Wat betreft de 'voltooiing' moet men trachten voor 1 januari de nodige maatregelen te treffen. T.a.v. de 'verdieping' zullen de zes kunnen besluiten dat zal worden nagegaan of men in het monetaire vlak tot nauwere samenwerking kan komen. Ook de 'uitbreiding' van de Gemeenschap is een belangrijk agendapunt. Op dit punt is de Franse houding wat versoepeld. Tegenover Schumann heeft Luns gesteld dat vermeden moet worden dat alleen over voltooiing en verdieping duidelijke afspraken worden gemaakt, terwijl de uitbreiding in het vage wordt gehouden. Er moet een indicatie van de datum voor onderhandelingen moeten komen. Luns meent dat het resultaat van het overleg met Schumann bevredigend is.
Zie ook