Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4f. Bevoegdheden van het Europees Parlement en verslag EEG-Raad.
De Koster merkt op dat in de Raad minister Schumann van oordeel was dat het bereikte compromis t.a.v. het Europese Parlement in strijd was met de Franse grondwet en ook niet aanvaardbaar zou zijn voor Groot-Brittanniƫ. De Koster stelde toen dat de afspraak van 22 dec een compromis was en dat het hier om politieke beslissingen ging en niet om technische. De Franse mening dat de Britten dit compromis niet zouden kunnen aanvaarden is onjuist. Nederland blokkeerde pogingen van de Belgische voorzitter om aan de Franse bezwaren tegemoet te komen. Over de voorstellen zal in een volgende vergadering verder worden gesproken.
Polak vraagt zich af waarom de zaak zo hoog wordt opgespeeld. De Koster antwoordt hierop dat het reeds lang een eis is om het Europees Parlement niet slechts een adviserend orgaan te laten zijn. De toekenning van bevoegdheden zal ook een doorbreking van de vicieuze cirkel betekenen, aangezien Frankrijk op het standpunt staat dat geen rechtstreekse verkiezingen kunnen worden gehouden zolang het Parlement geen eigen bevoegdheden heeft.