Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02357
27-02-1970
Samenvatting
4e. Toetreding van Groot-Brittanniƫ tot de EEG.
De Koster deelt mee dat Schumann in een commissie van de Franse nationale vergadering heeft gezegd dat de toetredingsonderhandelingen pas kunnen beginnen, als de akkoorden van Brussel inzake de voltooiing van de Gemeenschappen in de zes landen zijn geratificeerd. Spreker heeft erop gewezen dat dit voor Nederland onaanvaardbaar is. Spreker verwacht dat in de Raadszitting van 6 en 7 maart klare taal zal worden gesproken over de uitlatingen van Schumann.
De minister-president wijst erop dat deze uitlatingen in strijd zijn met de afspraken van de Haagse topconferentie. Nederland ging er toen van uit dat, indien de toetredingsonderhandelingen niet in juli aanvangen, de ratificatie nog als drukmiddel achter de hand kan worden gehouden.