Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02371
17-04-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4e. Zweden en de EEG.
De Koster brengt verslag uit van zijn bezoek aan Zweden en zijn gesprek met premier Palme over de toetreding van Zweden tot de EEG. Zweden had aanvankelijk gehoopt dat de totstandkoming van NORDEK ertoe zou leiden dat Denemarken en Noorwegen niet tot de EEG zouden toetreden. Palme stelt zich nu positiever op tegenover de EEG. Het verdrag van Rome was aanvaardbaar, behalve de considerans. Wel heeft hij i.v.m. de neutraliteit problemen met een politieke samenwerking. Zweden onderzocht in ieder geval wel de mogelijkheden tot associatie met de EEG. De indruk bestaat dat een besluit over de Zweedse toetreding in het najaar zal worden genomen. Mocht Zweden onder zekere voorwaarden willen toetreden, dan zal dat dot een moeilijke beslissing in de EEG leiden, aangezien o.a. Luns her grote bedenkingen tegen heeft.