Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
34. VK en Europese Gemeenschap.
Nu men speelt met het denkbeeld om het VK i.v.m. technologische samenwerking vooreerst alleen tot Euratom te laten toetreden, wijst DRW erop dat bij de eerste Britse toetredingsaanvraag reeds door alle partijen was verklaard, dat uit politiek en institutioneel oogpunt alleen van een toetreding tot de drie gemeenschappen sprake zou kunnen zijn. Alle regeringen hebben sedertdien zich aan dit standpunt gehouden.
Indien men nu Frankrijk zou benaderen met het voorstel het VK alleen tot Euratom toe te laten, zouden de vijf en het VK ongetwijfeld aan hun vroeger ingenomen standpunt inzake de noodzaak van een gelijktijdige toetreding tot de drie Gemeenschappen worden herinnerd.
Bovendien hebben de Fransen dan een nieuw argument tot hun beschikking, nl. de fusie van de executieven van de Gemeenschappen.Toetreding van het VK tot één van de Gemeenschappen zou grote technische problemen met zich meebrengen.