Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02381
17-09-1968
Samenvatting
854. Britse toetreding; Uw bezoek aan Bonn.
Tijdens het gesprek van Brandt en Debré is de gedachte opgekomen om binnen de EEG door experts een onderzoek te doen instellen naar de consequenties van de toetreding van Engeland voor het Gemeenschapsbeleid op het gebied van de landbouw. Mocht dit tijdens het bezoek aan de orde komen, dan zou Luns zich hiertegen moeten verzetten. Tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan 19 dec. 1967 hebben de vijf zich steeds verzet tegen nadere interne besprekingen en onderhandelingen over de consequenties van toetreding met het argument dat dergelijke besprekingen slechts zin hebben met deelneming van vertegenwoordigers van het VK. Aanvaarding van het voorstel Debré zou hiermee lijnrecht in strijd zijn.