Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02390
05-06-1970
Samenvatting
4k. Toetredingsonderhandelingen en politieke samenwerking.
De minister-president meent dat de politieke samenwerking te incidenteel in de raad aan de orde komen. Hij wil ze in een speciale REZ bespreken a.d.h.v. een nota van Buitenlandse Zaken.
Luns merkt op dat de grote lijnen van het beleid al vast liggen. De minister-president meent dat dan de opstelling van de nota eenvoudig zal zijn. De gehele problematiek is voor Nederland van zo grote betekenis dat een diepgaand gesprek op zijn plaats is.
Besloten wordt dat ter voorbereiding van besprekingen in de REZ en de ministerraad over de toetreding en de politieke samenwerking BuZa een nota zal opstellen.