Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02451
12-11-1971
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4b. Europese topconferentie.
Schmelzer merkt op dat de voorwaarden van de ministerraad voor een topconferentie zijn vervuld. Deze zal een ruimer terrein dan uitsluitend monetaire en economische problemen omvatten, aangezien ook de relaties van Europa met de VS, het Oostblok en de ontwikkelingslanden zijn opgenomen en tevens de verdere institutionele ontwikkeling van de EEG aan de orde kan komen. Tweede voorwaarde was de deelneming van de kandidaatleden aan de topconferentie. Hierover hebben de zes ministers besloten dat zij na ondertekening van het toetredingsverdrag kunnen deelnemen. Aangezien in drie landen nog referenda worden gehouden is de datum nog onzeker. Een derde voorwaarde was dat de competentie van de EEG-organen niet mag worden ondermijnd en dat de Europese Commissie aan de topconferentie moet deelnemen. Frankrijk heeft hier grote bezwaren tegen en heeft geen behoefte aan een 'elfde regering'. Het land wijst iedere competentie van de Europese Commissie af die buiten de grenzen van het EEG-verdrag valt.
Spreker meent dat de topconferentie alleen moet plaatsvinden, als de kans op succes groot is, aangezien een mislukking de relaties met i.h.b. de VS zal verslechteren.