Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02477
17-11-1972
Samenvatting
4c. Bijeenkomst van raad van negen ministers van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Het belangrijkste punt van de agenda zal zijn de voorbereiding van de Europese conferentie inzake veiligheid. Hierover wordt intensief overleg gepleegd tussen de negen, maar ook in het verband van de 15 leden van de Navo. Er bestaat een duidelijke tendens dat Frankrijk het overleg van de negen een bijzonder accent wil geven en het karakter van dit overleg als bepalend wil zien voor het standpunt van de negen in de NAVO. Schmelzer meent echter dat het overleg van de negen belangrijk is, maar toch moet worden beschouwd als een gemeenschappelijke oriƫntatie die wordt ingebracht in het kader van de NAVO en dat over belangrijke vraagstukken door leden van de EEG pas een beslissing kan worden genomen nadat het NAVO-overleg is gehouden. Spreker acht het niet uitgesloten dat hierover moeilijkheden met Frankrijk zullen ontstaan.
Conclusie. De Nederlandse delegatie zal er naar streven dat het resultaat van het overleg van de 9 landen over de voorbereiding van de Europese Conferentie inzake de veiligheid en samenwerking geen dictaat zal zijn voor de NAVO-raad.