Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02506
12-10-1971
Actoren
codebericht
Samenvatting
Visserijrechten en EEG; bezoek Lardinois aan Noorwegen.
Lardinois heeft in Noorwegen duidelijk gesteld , dat naar Nederlands oordeel een uitzonderingsbepaling voor Noorwegen t.a.v. het gemeenschappelijk visserijbeleid uitgesloten moet worden geacht, doch dat het wel denkbaar is voor bepaalde zones en beperkte tijd. Hoewel de Noren hun veel verdergaande eisen handhaafden, toonden zij belangstelling voor een communautaire regeling ter bescherming van de visstand.
Tegemoetkomen aan de Noorse wensen t.a.v. de landbouw achtte Lardinois veel moeilijker. Hij meende dat de landbouw in Noorwegen niet geheel kon worden uitgezonderd, doch wel dat in bijzondere gebieden inkomenstoeslagen overwogen zouden kunnen worden.
Na Lardinois is ook commissaris Denieau in Noorwegen geweest. De indruk is dat diens denkbeelden evolueren in de richting die door Lardinois is aangegeven.