Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02507
09-11-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
91. Tijdens de vergadering van de ministerraad van de EEG tezamen met de Deense delegatie legde de Deense minister van Buitenlands-Economische Zaken een verklaring af inzake de Deense deelname aan de toekomstige Europese politieke gemeenschap. Schmelzer verklaarde daarop dat hij ervan uitging dat de nieuwe Deense partner bereid zou zijn in de toekomst tezamen met alle andere leden te werken aan de samenhang tussen economische unie, monetaire unie en politieke unie, alsmede de institutionele opzet voor de toekomst.
Met de Europese Commissie werd vervolgens afgesproken dat vermeden moet worden kwesties als deze onder de aandacht van de pers te brengen, omdat anders weer rumoer over Denemarken kon ontstaan.
Mogelijk was de Deense verklaring vooral van binnenlandse politieke aard.