Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies inzake financiering van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, eigen inkomsten voor de Gemeenschap en versterking van de bevoegdheden van het Europees Parlement.
De Commissie ISEA verklaart zich in beginsel akkoord met het voorstel om per 1-7-1967 de eindfase van de gemeenschappelijke landbouwmarkt te doen ingaan. Zij zou echter hieraan meer voorwaarden willen stellen dan de Europese Commissie doet. Zij meent dat ook andere handelsbelemmeringen dan tarieven en heffingen moeten zijn geƫlemineerd, en dat mededingingsvervalsingen voortkomend uit nationale subsidies moeten zijn opgeheven. Voorts meent ISEA dat de opbrengsten uit tarieven en heffingen t..o.v. derde landen als eigen inkomsten aan de Gemeenschap moeten toevallen. Eigen inkomsten impliceren ook budgettaire bevoegdheden voor het Europees Parlement.