Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02576
30-09-1965
Samenvatting
Nota Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden inzake liberalisatie en coördinatie van overheidsaanbestedingen in de EEG. De RNW heeft kennis genomen van de voorstellen van de Europese Commissie inzake opheffing van discriminaties en de coördinatie van regelingen en procedures bij het plaatsen van overheidsopdrachten in de lidstaten van de EEG. De Raad meent dat de grootste voorzichtigheid moet worden betracht bij de keuze van de te harmoniseren nationale wettelijke regelingen, waarbij moet worden beoordeeld of de voorstellen passen in de fase waarin het integratieproces zich bevindt. Tegen deze achtergond acht de Raad de Commissievoorstellen niet passend. Hij stemt er in beginsel mee in dat de liberalisatie van de aanbesteding en gunning van overheidsopdrachten voor goederenleveranties in de lidstaten ter hand wordt genomen. Voorstellen ter zake dienen echter wat betreft doelstellingen en middelen een bescheiden karakter te dragen.