Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02612
22-05-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
671/73. Tweede rapport van Luxemburg over de EPS.
In aansluiting op memo van 18/5 meldt Van Lynden dat een stafbespreking heeft plaatsgevonden om de Italiaanse voortstellen voor een engagement complémentaire te koppelen aan paragraaf 10 van het 2e rapport, waar de prioriteiten worden aangegeven waarmee de EPS zich mee bezig zal houden.
Tijdens het vooroverleg is tevens de vraag gerezen in hoeverre door Nederland een directe of indirecte verwijzing naar de NAVO-consultaties dient te worden vooropgesteld. In het verleden is het standpunt ingenomen dat m.b.t. veiligheidszaken de negen zich dienen te beperken tot het overeenkomen van 'orientation communes', doch dat de definitieve standpunten pas ingenomen zouden worden in het ruimere kader van de NAVO. Dit standpunt is formeel alleen gedeeld door de Benelux-landen, doch in praktijk heeft zich een redelijke informatie van de andere Navo-landen ontwikkeld. Gezien het Franse verzet is een uitdrukkelijke verwijzing naar de NAVO niet haalbaar, doch gebruik zou kunnen worden gemaakt van de meer algemene formule van de Europese topconferentie.