Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02620
29-08-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1023. Plan Giscard d'Estaing voor een Europese Politieke Unie.
N.a.v. de op 28/8 door Giscard geuitte eerste gedachten voor een Europese topconferentie waarvoor hij als onderwerp en streefdoel noemde een Europese Politieke Unie, heeft Van Lynden ambassadeur De Ranitz geconsulteerd. Deze stelde dat Giscard op korte termijn initiatieven wil ontwikkelen als bewijs van het 'nieuwe gezicht' van zijn regering. Twee zaken vallen het meest in het oog: a) het noemen van de reactivering van de EMU en b) het gebruik van de woorden 'Europese politieke unie' ipv de terminologie van de topconferentie van Parijs van okt. 1972: Europese Unie. T.a.v. a) merkte De Ranitz op dat hier de voortgang van de EEG het meest stokt; anderzijds is Giscard op dit terrein het meest deskundig. Hij meende dat de Fransen op dit punt met concrete voorstellen zouden kunnen komen.
Ad b) t.a.v. de unificatie van de buitenlandse politiek heeft het Franse initiatief op zich al een politieke strekking. De Ranitz voegde eraan toe dat het moment echter niet ongunstig is om te spreken van verdieping van de politieke samenwerking.
Blijkens margeaantekening is Van der Stoel echter zeer gereserveerd tegenover de Franse plannen voor een politieke unie en vreest hij een uitholling van de EEG.