Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Beoordeling van de voorstellen van de Europese Commissie voor de tweede etappe van de economische en monetaire unie.
Besproken worden de voorstellen van 19 april 1973. Daarin is buiten beschouwing gelaten de vraag of met een tweede etappe kan worden ingestemd. Nederland heeft reeds gepleit voor verlenging van de eerste fase met één jaar.
Een algemene voorwaarde voor de 2e etappe is dat het parallellisme tussen beleidscoördinatie en monetaire maatregelen nauwkeurig in acht wordt genomen. Tijdens de 1e etappe is van coördinatie van de economische politiek nauwelijks iets terecht gekomen. Het oordeel over de vooruitgang gedurende de 1e etappe is dan ook negatief. Tijdens de 2e etappe zal daarom voortgang met de beleidscoördinatie moeten worden gerealiseerd voordat verdere monetaire maatregelen worden genomen. Ten tweede dient aan een echte 2e etappe de eis te worden gesteld dat alle institutionele voorzieningen worden getroffen die voor het effectief functioneren en voor een effectieve democratische controle vereist zijn. Ook dienen er bevoegdheden aan communautaire instellingen te worden overgedragen en moet de zeggenschap van het Europees parlement worden uitgebreid.
Zie ook