Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02694
15-03-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
32/72. Problematiek met de BEB over de economische aspecten der Europese Veiligheidsconferentie.
Schmelzer heeft Langman gesproken a.d.h.v. de schriftelijke reactie van 14/3 op de interne BEB-nota.
De minister bleek niet op de hoogte te zijn van diverse algemene commitments die reeds waren aangegaan hij zou nog eens bij Moquette nagaan hoe het kwam dat EZ zich een en ander niet had gerealiseerd. Schmelzer vroeg vervolgens om advies over hoe in het vervolg te handen zonder terug te hoeven komen op reeds vastgestelde teksten.
Afgesproken werd dat de EEG moet oppassen zijn onderhandelingspositie jegens werkelijk belangrijke onderhandelingspartners niet te doen aantasten door concessies aan Oostbloklanden. Voorts moet men voorzichtig zijn tariefconcessies c.q. concessies t.a.v. kwantitiatieve restricties te doen in ruil voor concessies op het gebied van non tariff barriers.