Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02701
13-9-1973
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
79/73. Benoeming secretaris-generaal Europees Universitair Instituut te Florence.
Volgens ontvangen mededelingen is de kandidatuur van Bahro nog niet kansloos. Op hem stemden Duitsland, Nederland en Frankrijk, terwijl de Italiaanse kandidaat ook drie stemmen kreeg.
Bijgevoegd een aantekening van Vijverberg aan Sassen en een officiieel verslag van Bakels over de stemming.
DGES tekent aan voorlopig Bahro te blijven steunen. Vijverberg krijgt opdracht zich er verder niet meer mee te benoemen. Hij heeft de zaak er niet eenvoudiger op gemaakt.