Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02702
13-9-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
802. Europees Universitair Instituut.
Hartogh wil mevr. Scheibe van de Duitse ambassade ontbieden om mee te delen dat de Nederlandse regering zich zorgen maakt over het uitblijven van overeenstemming over de benoeming van de secretaris-generaal en dat men de indruk heeft dat er zoveel bezwaar bestaat tegen de Duitse kandidaat Bahro, dat binnen afzienbare tijd geen overeenstemming daarover kan worden verwacht. Met het oog op een spoedige beslissing zou de Duitse regering gevraagd moeten worden Nederland te ontslaan van de toezegging Bahro te blijven steunen.
Voorts wordt nog even stil gestaan bij de soloactie van Vijverberg.