Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02729
11-09-1974
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
935. Dossier MP voor diner top.
Aantekening bevat informatie die Den Uyl kan gebruiken voor de discussie met zijn collega's a.s. zaterdag in Parijs.
1. Algemeen. De samenwerking binnen de EG is onderhevig aan ernstige spanningen, die ertoe geleid hebben dat het eenwordingsproces praktisch stil ligt. De problemen waarmee we gesteld zijn kunnen niet meer nationaal worden opgelost. Er moet gezocht worden naar middelen om de samenwerking weer op gang te brengen.
2. Versterking van Europese instellingen met coördinerende rol van de Commissie, versterking besluitvormingsproces in de Raad en bevoegdheden Europees Parlement en rechtstreekse verkiezingen.
3. EPS.
4. Europese Unie. Voortgang op weg naar realisering EU in 1980.
5. T.a.v. een eventueele Topconferentie dient eerst vast te staan of daar concrete besluiten kunnen worden genomen voor de ontwikkeling van de EG.