Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02733
29-11-1974
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Voorbereiding topconferentie EEG-lidstaten 1974.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn a) inflatiebestrijding, werkgelegenheid en regionaal beleid, b) energie, c) institutionele vraagstukken d) Britse heronderhandelingen.
Het energievraagstuk wordt ongetwijfeld het belangrijkste onderwerp van discussie. Hierbij gaat het vooral over de vraag of er toenadering mogelijk is tussen Frankrijk en de andere lidstaten over de samenwerking in internationaal verband en de rol van de EG daarin. Frankrijk blijft weigeren lid te worden van het Internationaal Energie Agentschap.
Voorts zijn de lidstaten het eens dat in de toekomst de regeringsleiders in de Raad van de EG bijeen zullen komen. Daarbij zal ook worden gesproken over de behandeling van problemen van buitenlands politieke aard en over versterking van de positie van het Europees Parlement. Mogelijk komt ook de Britse wens tot heronderhandelingen aan de orde.
Bijgevoegd: notitie 'Voorbereiding topconferentie Parijs/Institutionele vraagstukken.