Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02738
05-04-1968
Samenvatting
371. Douaneunie.
Lardinois heeft te kennen gegeven dat hij een koppeling wil leggen tussen de nieuwe zuivel- en rundvleesverordeingen en de totstandkoming van de douaneunie per 1 juli a.s. Posthumus Meyjes meent dat Nederland zo'n binding zich niet kan veroorloven; het zou de Fransen in de kaart spelen en ook de resultaten van de Kennedy-ronde in gevaar kunnen brengen.