Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02748
20-08-1968
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
763. Voedselhulp Granen.
Op 30 juli is de EEG-raad t.a.v. voedselhulp granen niet verder gekomen dan een discussie over de verdeelsleutel. Dit geeft Nederland de kans tijdig een standpunt te formuleren. De regering had aanvankelijk als uitgangspunt dat de EEG geen bevoegdheden heeft inzake hulpverlening en dat er, gezien de negatieve Franse houding t.o.v. Britse toetreding, geen aanleiding bestond om nieuwe bevoegdheden te creëren. Het Nederlandse parlement is echter vóór communautiare hulp. Het Nederlandse standpunt is sindsdien aangepast. De ministerraad stemde in mei in dat voor 60% vd Ned. Bijdrage de convergentieprocedure wordt aanvaard, mits men voor 40% vrijheid van handelen houdt. De procedure houdt in dat de lidstaten lijstjes indienen, waarna slechts tot EEG-actie wordt overgegaan als blijkt dat alle lidstaten een deel voor dezelfde ontwikkelingslanden hebben bestemd.
De Nederlandse wensen t.a.v. consultatie FAO-comité en het leiden via WFP is door Brussel afgewezen. DIE ziet weinig heil om deze consultaties alsnog te realiseren. Beter is aan te koersen op volledige vrijheid over de 40%, maar dat het 60% wil inbrengen in volledig communautaire hulpverlening.

Ook gekopieerd: document S/735/1/68