Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag vd vergadering op Ministerie van Landbouw inzake zuivelhulp.
A. Financiering van f 3 à 4 mln t.b.v. het Nederlands deel in de 25.000 T boter-equivalent, welke de EEG van plan is aan ontwikkelingslanden beschikbaar te stellen.

Ad a. Lardinois licht toe dat het Nederlandse aandeel ca. 2000 ton bedraagt. De kosten à f 3 à 4 mln zouden ten laste komen van het Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. Voor NL is het van groot belang dat de 25.000 T uit de markt wordt genomen. Deelneming aan de EEG-actie is dus geboden. Genoemd bedrag dient volgens Lardinois ten laste vd extra-comptabele staat voor ontwikkelingshulp te komen. Udink vraagt zich af of EEG-landbouwpolitiek moet worden herzien. Voedselhulp is een verschijnsel van voorbijgaande aard. Hij heeft problemen met het onderbrengen vd post bij ontwikkelingshulp. Kan het niet ten laste komen van het Landbouw Egalisatie Fonds?
Zie ook