Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
803. Verslag interdepartementale bespreking op BuZa over het Memorandum van de Europese Commissie over een gemeenschappelijke politiek voor ontwikkelingssamenwerking.
1. De tijd is aangebroken, dat de EEG zich bezint op haar houding t.o.v. de ontwikkelingslanden.
2. Het is wenselijk dat de Gemeenschap een samenhangend beleid gaat voeren t.o.v. het ontwikkelingsvraagstuk.
3. Het feit dat enige coördinatie tussen de lidstaten in de buitenlandse politiek tot op heden slechts zeer ten dele geslaagd is doet de noodzaak tot coördinatie van het onwikkelingsbeleid niet verminderen.
4. Over de de vraag of en zo ja, welke algemene beleidsuitgangspunten aan een gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid ten grondslag moeten liggen, liepen de meningen uiteen.
7. Men is het erover eens, dat het in aanmerking nemen van de ontwikkelingssamenwerking in het proces van Europese integratie op zichzelf belangrijk is.