Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Energie- en oliebeleid in de EEG.
Voor de topconferentie in Kopenhagen moeten de grote lijnen van het Nederlandse standpunt worden vastgelegd t.a.v. een lange termijn energiebeleid en t.a.v. de i.v.m. de oliecrisis te nemen maatregelen.
A) Nederland is bereid mede te werken aan de totstandkoming van een communautair energiebeleid. Uitgangspunten dienen te zijn: - een redelijke verdeling van energie, die binnen de Gemeenschap beschikbaar is, - de gemeenschap moet onafhankelijker worden van energie die van buiten afkomstig is, - gestreefd moet worden naar de laagste prijzen en de goedkoopste energiedragers.
Op korte termijn moet binnen de EEG een allocatieschema inzake olie worden nagestreefd. Dit moet gebaseerd zijn op evenredige verdeling van de voorziening. Indien de topconferentie niet akkoord gaat, kan akkoord worden gegaan met een formulering dat de Raad beslist over voorstellen van de Commissie op het terrein van prijsvorming en voorziening van bepaalde energiedragers, teneinde de voorziening in elk der lidstaten te waarborgen en de besparing van energie te bevorderen.