Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02788
28-09-1973
Actoren
Brief
Samenvatting
Lubbers aan Van der Stoel.
Lubbers legt inzake competentiezaken enkele dingen vast die reeds mondeling zijn besproken. Hij is van mening dat het niet mogelijk is het terrein van BEB nog verder te versmallen dan reeds in een reeks van jaren is gebeurd.
1. M.b.t. ECE werd geconcludeerd dat er geen aanleiding is de bestaande toestand te wijzigen.
2. Yaoundé. De afspraak was dat de algemene politieke keus zou worden voorbereid door BuZa, terwijl invulling vd associatieovereenkomst typisch een zaak van BEB zou zijn. In situaties waarin dit problemen zou opleveren zou de beleidsvoorbereiding worden gedelegeerd aan een werkgroep olv BuZa.
3. T.a.v. de Coördinatiecommissie voor EEG-vraagstukken wenst Lubbers regelmatig overleg met de voorzitter vd commissie.
Zie ook