Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verhoging subsidie aan de Europese Beweging.
Het bestuur van de Europese Beweging heeft meegedeeld dat het in ernstige financiƫle moeilijkheden is geraakt. Het ledental brokkelt af en ook het bedrijfsleven heeft weinig animo voor verhoging van de contributie.
Uit politiek oogpunt is het onvoorstelbaar dat juist in Nederland de Europese Beweging zou ophouden te bestaan. Gezien de lange weg te gaan om de integratie te verwezenlijken is er voor de Europese Beweging een belangrijke taak weggelegd.
De Nederlandse regering is bereid de helpende hand te bieden, maar dit moet gepaard gaan met de bereidheid van individuele leden en het bedrijfsleven om mee te werken aan de oplossing van de financiƫle problemen. Voorgesteld wordt voor 1973 een verhoging van de subsidie toe te kennen van maximaal f 63.000,- en voor 1974 van maximaal f 80.00,-
Zie ook
Thema
Trefwoorden