Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02853
06-07-1976
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 6 juli 1976.
1. Europese Raad van 12/13 juli 1976.
- Het is van essentieel belang dat in de ER overeenstemming wordt bereikt over verkiezingen in 1978. Heikel punt is de zetelverdeling per lidstaat. Deze moet meer in overeenstemming worden gebracht met de omvang van de bevolking per lidstaat, maar voorkomen moet worden dat kleine landen een te klein zetelaantal krijgen.
- Op verzoek van de REZ is een basisnota voorbereid over het economisch en monetair beleid met suggesties om het uiteengroeien van de economieën der lidstaten tegen te gaan. De CoCo kan zich met de inhoud verenigen.
2. Concept memorandum Ontwikkelingssamenwerking.
De CoCo concludeerde dat het opportuun is het memorandum in te dienen, waarin duidelijk tot uiting komt de Nederlandse wens om een gemeenchappelijk ontwikkelingsbeleid tot stand te brengen. Nederland is bereid om in EG-kader bestaande tegenstellingen te overbruggen en bereid daartoe compromissen aan te gaan.
Tegen de presentatie van het fasen-model bestaan bezwaren, die in de REZ zullen worden besproken.