Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
681. Procedurekwestie over het concept-memorandum inzake het ontwikkelingsbeleid van de EEG.
Merckelbach beschijft de behandeling van het memorandum in de coördinatiecommissies van Pronk en Brinkhorst. Pronk is zeer uit zijn humeur over de gang van zaken en zal waarschijnlijk ook de relatie tussen beide commissies in de REZ besproken willen zien.
Merckelbach meent dat Brinkhorst formeel wel gelijk heeft dat elk stuk dat in zijn CoCo aan de orde komt ook inhoudelijk ter discussie staat, maar in dit geval hadden de departementen hun kritiek naar voren moeten brengen in de Commissie-Pronk zodat hijzelf de gelegenheid zou hebben gehad deze te weerleggen. Het lijkt beter om in toekomstige gevallen af te spreken dat de Commissie-Brinkhorst zich beperkt tot formele aspecten en dat de materiële inbreng geleverd dient te worden in de Commissie-Pronk