Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02857
14-05-1975
Actoren
Brief
Samenvatting
Pronk valt Den Uyl lastig met een kleine competentie-aangelegenheid. Het Europees Ontwikkelingsfonds valt onder het plafond ontwikkelingssamenwerking. Binnenkort vinden er door het OEF-Comité georganiseerde inspectiereizen plaats. Het oorspronkelijke voorstel was dat het Nederlandse inspectieteam zou bestaan uit vier ambtenaren, onder wie geen van Ontwikkelingssamenwerking. Voor Pronk is dit onaanvaardbaar. Eigenlijk vindt hij dat het moet gaan om vier OS-ambtenaren, maar hij is bereid één plaats af te staan aan een ambtenaar ressorterend onder Brinkhorst, alsmede één vertegenwoordiger van Financiën.
Brinkhorst heeft nu na overleg met Lubbers en Van der Stee beslist dat de vertegenwoordiging van OS uit slechts één ambtenaar zal bestaan. Pronk kan dit niet aanvaarden.
Zie ook