Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02885
14-12-1978
Samenvatting
1102. Laatste fase toetredingsonderhandelingen Griekenland.
Op de ministeriƫle bijeenkomst met Griekenland op 6 dec. is een ernstige situatie ontstaan. Het aanbod van de Gemeenschap t.a.v. de landbouw en het vrije verkeer van werknemers was voor de Grieken onaanvaardbaar. De kern van het probleem is de voor de Grieken te lange overgangsperiode. Griekenland meent dat deze maximaal 5 jaar mag bedragen en wijst op het precedent bij de toetredingen van het VK, Ierland en Denemarken en op het feit dat de gevolgen van de Griekse toetreding voor de economie van de Gemeenschap te verwaarlozen zijn.
DIE meent dat de Grieken geen ongelijk hebben en dat het standpunt van de Gemeenschap moeilijk kan worden volgehouden. Nederland zou tijdens de Raad van 18 en 19 dec naar voren kunnen brengen dat de onderhandelingen moeten slagen. Daartoe moet het standpunt inzake de overgangsperiode worden gewijzigd.
Intern zijn het vooral Landbouw en Sociale Zaken die vasthouden aan een langere overgangstijd..