Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02889
29-01-1974
Samenvatting
Conclusies coördinatiecommissie, 29 jan. 1974.

1. Energie. De CoCo meent dat de nota 'De ministeriële energieconferentie te Washington' (niet opgenomen) kan dienen als basis voor het in Brussel in te nemen standpunt. In aansluiting hierop zou in de Raad de zorg kunnen worden uitgesproken over de toenemende ontrafeling van de gemeenschappelijke markt in de energiesector a.g.v. bilaterale akkoorden met producentenlanden. Het is nodig dat de lidstaten gezamenlijk met de Commissie nagaan wat de consequenties zijn voor het energiebeleid van de Gemeenschap. In plaats daarvan zou de EG samenwerkingsakkoorden moeten sluiten.
2. EMU. Nederland moet zich niet in het bijzonder verzetten tegen het ingaan van de tweede fase. Het is de bedoeling dat de slang het uitgangspunt blijft vormen voor een toekomstige communautaire regeling.
Zie ook