Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02897
17-06-1975
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie 17 juni 1975.

- Griekenland heeft een verzoek tot toetreding ingediend. Nederland verwelkomt de wens van democratisch Griekenland om de banden met de EEG nauwer aan te halen en dient uit te gaan van de bereidheid om te komen tot een Grieks lidmaatschap. De Commissie moet zich uitspreken over economische voorwaarden en tijdstip van toetreding. Bovendien moet aandacht worden besteed aan de moeilijke besluitvorming in de EEG, bv. terugkeer tot besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid.
- Voorts wordt nogmaals gesproken over de grondstoffenproblemen. Geconcludeerd werd dat de EEG niet eenzijdig een grondstoffenbeleid tot stand kan brengen. Dit dient te gebeuren in voortdurende dialoog tussen consumenten en producenten, m.n. ontwikkelingslanden.
Voorts wordt o.a. besproken hulpverlening aan Portugal en betrekkingen met ACP-landen.