Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02898
12-06-1975
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 12 juni 1975.

- Het communautaire wisselstelsel. N.a.v. de Franse bereidheid om deel te gaan nemen aan het mini-slangarrangement heeft Frankrijk de wens geuit dat dit arrangement deels wordt aangepast. De CoCo meent dat een tegemoetkomende houding wenselijk is. Men is ook positief over de Zwitserse wens om aan het mini-slangarrangement te gaan deelnemen.
- Voorts wordt gesproken over Commissievoorstellen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwelijke werknemers. Nederland is positief hierover.