Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02900
09-09-1975
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 9 sept. 1975.

- De toetreding van democratisch Griekenland is in politiek opzicht wenselijk. Reële moeilijkheden kunnen ontstaan uit het verschil in ontwikkeling tussen de Griekse economie en die van de andere lidstaten. De uitbreiding met een economisch minder sterke partner kan de cohesie en besluitvorming nadelig beïnvloeden en maat het tot stand brengen van een Europese Unie niet gemakkelijker. De Commissie moet in haar advies hieraan ook aandacht besteden. Het realiseren van de toetreding neemt, naar de ervaring leert, de nodige tijd.
- Er is een plan voor een monetaire topconferentie van de VS, Japan, de BRD, het VK en Frankrijk. Nederland wijst dit overleg af, omdat de EEG als zodanig niet deelneemt en deelname van enige lidstaten consequenties kan hebben voor hun positie binnen de Gemeenschap ('directorium'-gedachte). Mocht deze conferentie toch worden gehouden dan moet worden aangedrongen op voorafgaand EEG-overleg.
Zie ook