Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
403. Voorbereiding topconferentie 1974.
Merckelbach constateert dat er onenigheid bestaat tussen de Britten en de andere ministers van Buitenlandse Zaken over de functie van de voorbereidende teksten voor de topconferentie. Hij meent dat Buitenlandse Zaken een schaduw-communiqué ontwerpt.
Inmiddels is de BuZa-nota van 29 november reeds door het voorbereidend overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van 2 en 3 dec. achterhaald.