Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02921
02-11-1973
Samenvatting
547. De Nederlandse minister-president en Europese topconferenties.
N.a.v. artikel in NRC van 1/11 wordt gesteld dat het wenselijk is BuZa te vragen om een discussienota voor de ministerraad over de Europese topconferenties als zodanig. Veel van de traditionele weerstand daartegen is te herleiden tot irrationele factoren.
Iedere minister kan gemachtigd worden om door de ministerraad te worden afgevaardigd om een deel van het regeringsbeleid in het buitenland te verdedigen of uit te dragen. Dit geldt ook voor de minister-president.
Voor een positieve opstelling t.o.v. Pompidou's oproep pleit dat tendenties in de richting van een triumviraat moeten worden voorkomen.