Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02941
17-03-1977
Samenvatting
155. Voorbereiding Europese Raad.
Op 17 maart werd Van der Stoel in de Kamer door Van Mierlo geïnterpelleerd over de vertegenwoordiging van de EG op de economische top te Londen. De met algemene stemmen aanvaarde motie spreekt voor zichzelf, maar is gematigder dan men in de Kamer eigenlijk had gewenst. Van Mierlo, Patijn en Berkhouwer stelden dat de Nederlandse delegatie de ER diende te verlaten als de zaak niet bevredigend zou worden geregeld. Volgens Holtslag dient men het maximale te proberen: de kans komt niet snel nog eens.
Zie ook