Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Stemmingsrapport over Euratom.
Homan gaat uitvoerig in op de bezetting van het bestuurlijk apparaat van de Euratom Commissie. Hij constateert dat er van de zijde van Nederlandse ambtenaren nooit klachten zijn vernomen over achterstelling of unfaire behandeling. Wel valt op dat het aantal Franse collega's dagelijks groeit, dat deze Franse collega's bekwaam zijn en dat zij binnen de DG's sleutelposities gaan innemen. Voor het Duitse tegenwicht wordt geijverde, maar de kwaliteit van de Duitse ambtenaren is minder. De Italiaanse ambtenaren hebben nog geen indruk kunnen maken. De vermenging van functionarissen van verschillende nationaliteiten verloopt beter dat bij de EEG.