Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02996
07-11-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
324. Gesprek met Drs. E.P. Wellenstein.
Brinkhorst heeft in een gesprek Wellenstein aangeboden om na zijn vertrek bij de Europese Commissie in de periode voorafgaande aan het Nederlands voorzitterschap de Nederlandse regering te adviseren over de beleidspunten die het wil verwezenlijken. Het is dan de bedoeling dat hij bij de verschillende lidstaten sonderingen verricht en regelmatig deelneemt aan interne beleidsbesprekingen. Wellenstein heeft in principe positief gereageerd.