Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03002
03-10-1975
Samenvatting
838/75. EEG-Comecon.
Tijdens zijn bezoek aan de Sovjet-Unie heeft Van der Stee de relatie EG-Comecon aan de orde gesteld. Mogelijk zal hij daarover in de ministerraad mededelingen doen.
De Europese Commissie stelt zich in beginsel niet negatief op t.a.v. contacten met Comecon, maar verwacht geen substantiële samenwerking. De structuur en competenties van EG en Comecon zijn daarvoor te verschillend. Voorts wordt gevreesd dat de Sovjet-Unie deze contacten zal gebruiken om de Comecon meer inhoud te geven en meer invloed te kunnen uitoefenen op de andere Oost-Europese landen. De contacten met Comecon zijn vastgelopen omdat men niet tot zakelijke besprekingen bereid bleek.
Aangezien er voor de Gemeenschap, noch voor de lidstaten enig zakelijk noch politiek belang is om de samenwerking te bevorderen, is het niet in het Ned. belang om de indruk te wekken bij de O-Europeanen en met name niet bij de Russen, dat wij wel wat zien in contacten EEG-Comecon. De pogingen van Norgaard zijn dan ook niet gelukkig.