Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03013
28-05-1975
Actoren
Memorandum
Samenvatting
42/75. Premier Tindemans en de REZ.
PLAN heeft enkele suggesties voor het gesprek met Tindemans in de REZ van 2 juni a.s.
1. Het is belangrijk het gesprek te richten op de algemene politieke situatie in de EG en niet af te dalen naar details in het rapport-Spierenburg.
2. Vervolgens kan de vraag worden gesteld welke functie het rapport-Tindemans zou kunnen vervullen.
3. Daarna de hoofdlijnen van de problematiek, met name de aard van de Unie-conceptie en de plaats daarvan in het integratieproces.
4. De inhoud van de Unie. Centraal is de vraag of aan de EMU dezelfde centrale rol moet worden toegekend in de Unie als destijds de douaneunie in de EEG.
5. Vermeden moet worden dat door al te kritische opmerkingen over bepaalde onderdelen van het rapport-Spierenburg Tindemans nodeloos wordt ontmoedigd.
Zie ook