Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03038
10-10-1978
Samenvatting
Uitbreiding gemeenschappen (wijze mannen).
De Ranitz overhandigde het antwoord van de minister-president op de brief Giscard inzake de commissie van drie wijzen aan plv. SG van het Elysee, Jacques Wahl.
Wahl verwachtte dat Giscard suggesties zou doen over het mandaat der wijzen. De Guiringaud meende dat dit vaag zal zijn en aan de aan te wijzen personen zal worden overgelaten.
De reacties van de lidstaten waren i.h.a. positief, maar wel beïnvloed door de vraag in hoeverre landgenoten als lid genoemd werden. Giscard dacht aan één lid van de oorspronkelijke 'grote' landen, één lid uit de Benelux en één uit de in 1973 toegetreden landen.
De Ranitz acht het raadzaam dat hij op korte termijn een Nederlandse kandidaat kan noemen.