Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03051
03-07-1978
Actoren
concept-interventie
Samenvatting
Concept-test inzake ontwikkelingssamenwerking voor MP voor Europese Raad.
De Noord-Zuiddialoog stagneert. Dit is moreel, politiek en economisch onaanvaardbaar.
De Europese Raad kan en mag zich in zijn besluitvorming niet beperken tot de eigen landen of tot de geïndustrialiseerde wereld. De EG moet een sleutelrol spelen in de Noord-Zuiddialoog. De ER moet de Algemene Raad verzoeken initiatieven te nmen voor aktie in de verschillende wereldwijde fora m.b.t. 1) aanzienlijk verhoogde hulpstromen, 2) verruiming IMF-faciliteiten t.b.v. ontwikkelingslanden, 3) speciale aktie t.b.v. de armste landen en armste groepen, 4) bevordering van de vrije handel, 5) bevordering van investeringen in bepaalde sleutelsectoren, 6) stabilisatie van grondstoffenprijzen, 7) schuldverlichting voor de armste landen, 8) openstelling van onze kapitaalmarkten.