Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03069
09-11-1978
Samenvatting
997. Europees Monetair Stelsel (EMS).
Aangezien de standpuntbepalingen t.a.v. het EMS in Nederland inmiddels aan verandering onderhevig is geweest, zou de REZ de interimnota voor kennisgeving kunnen aannemen. De CoCo meent dat de bespreking in de ministerraad zich het beste kan concentreren op 4 punten: het wisselkoersarrangement, de omvang en samenstelling van de kredietfaciliteiten in de initële periode als voorloper van het EMF, het communautaire karakter van het EMS en het vraagstuk van de middelenoverdracht in het kader van de concurrent studies. Met name over deze vier aspecte lopen de standpunten tussen de lidstaten uiteen.