Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03088
09-06-1975
Samenvatting
477. De positieve uitslag van het Britse referendum en het komende debat in de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer biedt de eerste gelegenheid om nader in te gaan op de Nederlandse verwachtingen die het referendum in het VK op overtuigende wijze een positief resultaat heeft opgeleverd. In de Kamer zou de minister nader in kunnen gaan op de Nederlandse reactie, waarbij deze de volgende elementen kan bevatten: - verheugenis over de duidelijke en overtuigende uitspraak om het Britse EG-lidmaatschap voort te zetten, - deze gevoelens van tevredenheid liggen in het verlenge van het consequente Nederlandse streven om het VK volledig in het Europese eenwordingsproces te betrekken, - nu het referendum en de heronderhandelingen achter ons liggen is een belangrijke oorzaak van de ernstige stagnatie in de Europese integratie opgeheven.
Hopelijk kan nu worden verder gewerkt aan realisering van een Europese Unie.